loxística do moble novo

Transportes Latas está establecida en LUGO ( Pol. Ceao C/ Comercio 139 ) o que nos permite poder comunicar idealmente coas principais cidades Galegas, asi como tamén e sobre todo as zonas díficiles da xeografia Galega.

A nosa zona de distribución abarca toda a Comunidade Galega, asi como algunhos dos pobos limitrofes da la Comunidade Asturiana.

A experiencia, lévanos a entender que somos un eslabón entre as fabricas e os colaboradores, por elo realizamos tanto a loxística total, como a de mobles soltos.