Servicios » Mudanzas

Non importa onde sexa, nin en que piso. Non importa senón ten tempo siquiera para embalar. Nos facémolo por vostede. Unha vez en na sua nova casa, instalamoslle os electrodomésticos, conectamos as suas lámparas, colgamos o seus cadros e montamos os seus mobles. O noso obxectivo é a sua satisfacción.

  • Embalaxe e desembalaxe de enseres.
  • Montaxe e desmontaxe de mobiliario.
  • Conexión de lámparas, cuelgue de cadros, etc.
  • Traslado de plantas, maquinaria de xardín, etc.
  • Conexión de electrodomésticos.
  • Traslado de equipos informáticos, TV, Hifi, etc.
  • Traslado de antiguedades.
  • Traslado de cristalerías e vaixelas de calidade en embalaxes especialmente diseñados para elo.
  • Seguro de mercancías.
  • Tramitación de permisos municipais e colocación de placas de aparcamento.