La empresa » A empresa
Mudanzas y Transportes Latas, nace de manos dun xove emprendedor polo ano 1960, tras abandonar os seus estudios e ver a necesidade dun pequeno transporte local, adquire unha motocarro ca cuál transporta diversos tipos de mercancías, traballando para escaiolistas, carpinteiros, fontaneiros , etc...Pouco a pouco e trala súa continua dinámica de traballo adquire unha furgoneta, despóis un camión de pequeno tonelaxe.


E asi sucesivamente, ata que no año 1975 a súa carreira profesional vese truncada debido a un grave acidente que os poucos dias lle causa a morte.

Seguindo a sua misma traxectoria profesional, a súa viuva e apoiado po lo irmán de ela, seguen coa súa loita continua de progresión levandoo asi a lograr unha empresa consolidada e de recoñecido prestixio no mercado dos transportes.

Vendo estos a necesidade de especializarse en algun sector deciden diversificar as suas actividades en dous ramos concretos, axencia de carga fracionada, con todas as suas variantes e as mudanzas, levándo esta ultima á especialización do transporte do Moble Novo e creando pois unha sección de servicios loxisticos para fabricantes e colaboradores do sector.